SITEMAP

Emballagegruppen leverer emballage til nogle af Danmarks mest krævende og kvalitetsbevidste virksomheder. Derfor er det af afgørende betydning for os og vore kunder, at vi kan leve op til de store krav på kvalitets- og miljøområdet.

 

Vi har og lever op til følgende certifikater:

 

Kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001:2015

ISO 9000:2015 er en international standard for kvalitetsstyring udviklet af ISO. For at få certifikatet, skal virksomhedens kvalitetsstyringssystem leve op til en række minimumskrav og det skal dokumenteres, at systemet anvendes, og at det vedligeholdes. ISO 9001 omfatter alle faser for en virksomhed, der både udvikler og fremstiller produkter.

 


Fødevarecertificeret i henhold til BRC/Packaging

BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety blev udviklet for at sikre, at leverandører overholder fastsatte krav til kvalitet og fødevaresikkerhed for de produkter de sælger. BRC/Packaging er en

Global Standard for emballage og emballagematerialer, som fastlægger retningslinjer inden for kvalitet og sikkerhed til producenter af emballagematerialer.