SITEMAP

Emballagegruppen leverer emballage til nogle af Danmarks mest krævende og miljøbevidste virksomheder. Derfor er det af afgørende betydning for os og vore kunder, at vi kan leve op til de store krav på kvalitets- og miljøområet.

 

Vi har og lever op til følgende certifikater:


Miljøcertificeret i henhold til ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 er en international accepteret standard for miljøledelse. Standarden specificerer, hvad der kræves for at danne et miljøledelsessystem med udgangspunkt i virksomheden, dens processer og aktiviteter med fordeling af ansvar og kompetencer samt miljøopgaver i hverdagen.


FSC® - certificeret – bæredygtigt skovbrug

FSC® er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Mærkningen sikrer, at der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.


Miljøpolitik
 

Vi vil reducere ressourceforbruget af energi og mængden af affald. Ved løbende at reducerer virksomhedens miljøbelastning både i fht. eksisterende og nye tiltag. Samt imødekomme etiske og miljømæssige krav fra samfundet/omgivelserne og så vidt muligt anvende produkter, som ikke skader miljøet, via dialog og samarbejde med virksomhedens interessenter.